Jysk Mobil WEB
er en hjemmeside
der er specielt de-
signet til at mod-
tage på mobiltele-
foner.

JMW, en side fra
DANINET.DK

For virkelig at
få glæde af mo-
biltelefonen til
internet, skal du
installere følgende
browser:
Operamini.
Klik her

Operamini
gør, at du kan se
hele siden i mini-
format på skær-
men, og pano-
rere rundt, og
forstørre det du
vil se.